మేటి చిత్రకారులు - ఆర్టిస్ట్ రాం ప్రతాప్ మేటి చిత్రకారులు - ఆర్టిస్ట్ రాం ప్రతాప్

మేటి చిత్రకారులు - ఆర్టిస్ట్ రాం ప్రతాప్ భావరాజు పద్మిని    చిత్రకళ ఆయనకు వారసత్వంగా అబ్బింది. దానికి తన సృజన, కృషిని జోడి...

Read more »

గోవిందమ్మ గారి నగలు గోవిందమ్మ గారి నగలు

గోవిందమ్మ గారి నగలు మా బాపట్ల కధలు – 22 భావరాజు పద్మిని “ఏవండోయ్ పంతులు గారు, బహుకాల దర్శనం. బాన్నారా?” “ఓ, భేషుగ్గా ఉన్నా, చెప్...

Read more »

కళా ప్రపూర్ణ పోతుకూచి సాంబశివరావు కళా ప్రపూర్ణ పోతుకూచి సాంబశివరావు

కళా ప్రపూర్ణ పోతుకూచి సాంబశివరావు కొంపెల్ల శర్మ  1927 జనవరి 27 ప్రముఖ కవి, రచయిత, న్యాయవాది, కళాప్రపూర్ణ, పోతుకూచి సాంబశివరావు జనన...

Read more »

శ్రీధరమాధురి – 47 శ్రీధరమాధురి – 47

శ్రీధరమాధురి – 47 (ఇతరులను విమర్శిస్తూ మాట్లాడడం గురించి పూజ్య గురుదేవుల అమృత వచనాలు) శ్రీమన్నారాయణుడిలో ఐక్యమయ్యే విధానాల గురిం...

Read more »

గ్లేషియర్ నవలపై సమీక్ష గ్లేషియర్ నవలపై సమీక్ష

గ్లేషియర్ నవలపై సమీక్ష  అద్దంకి వెంకట్  జీవితంలో అమూల్యమైనది బాల్యం, బాల్యంనుండి కొంచం ఊహ తెలుస్తున్నప్పుడు, జీవితంలో మంచి వ్యక్...

Read more »

ఓటమీ..!! ఓటమీ..!!

ఓటమీ..!!   శ్రీధర్ చౌడారపు నాకు తెలుసు  నువ్వు నా వెన్నంటే వస్తున్నావని నను వీడని నీడలా నన్నంటే ఉన్నావని అడుగుల్లో అడు...

Read more »

ఈ దారి మనసైనది -2 ఈ దారి మనసైనది -2

ఈ దారి మనసైనది -2 అంగులూరి అంజనీదేవి anjanidevi.novelist@gmail.com angulurianjanidevi.com (జరిగిన కధ: మెడికల్ కాలేజీలో ...

Read more »

పుష్యమిత్ర - 24 పుష్యమిత్ర - 24

పుష్యమిత్ర - 24 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: "ఇండియన్ గ్లోబల్ ఐ" అనే అతిశక్తివంతమైన రాడార్ ను నిర్మాణ సమయంలో  హిమాల...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top