మతాలం కాదు మనుషులం మతాలం కాదు మనుషులం

మా బాపట్ల కధలు -21 మతాలం కాదు మనుషులం భావరాజు పద్మిని. అది బాపట్లలోని చారిత్రాత్మకమైన మున్సిపల్ హై స్కూల్... తరతరాల చరిత్రకు...

Read more »

సుడోకు పజిల్ -9 సుడోకు పజిల్ -9

సుడోకు పజిల్ -9 Courtesy:  G Parvathesam website:  http://www.gjrbooks.com/ గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు చే...

Read more »

శ్రీధరమాధురి - 46 శ్రీధరమాధురి - 46

శ్రీధరమాధురి - 46 (మాట్లాడడం గురించి పూజ్య గురుదేవుల అమృత వాక్కులు) చెప్పిన బాటలోనే నడవండి. అంటే, మీరు చెప్పింది ఆచరించి చూపండి. ...

Read more »

అందరినీ అక్కున చేర్చుకునే అమృత మూర్తి - గొల్లమూడి సంధ్య అందరినీ అక్కున చేర్చుకునే అమృత మూర్తి - గొల్లమూడి సంధ్య

అందరినీ అక్కున చేర్చుకునే అమృత మూర్తి - గొల్లమూడి సంధ్య  భావరాజు పద్మిని. ‘మానవసేవే మాధవసేవ’ అంటారు. మనందరం గుడికి వెళ్లి, దైవాని...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top