శ్రీధర మాధురి -45 శ్రీధర మాధురి -45

శ్రీధర మాధురి -45 (పాశ్చాత్య, భారతీయ సంప్రదాయాలకు మధ్యన నలుగుతూన్న ప్రస్తుత తరానికి పూజ్య గురూజీ అమృత వాక్కులు.) మరింత మెరుగైన ని...

Read more »

అలనాటి మేటి దర్శకులు "ఈరంకి శర్మ" గారితో ముఖాముఖి అలనాటి మేటి దర్శకులు "ఈరంకి శర్మ" గారితో ముఖాముఖి

అలనాటి మేటి దర్శకులు "ఈరంకి శర్మ" గారితో ముఖాముఖి  భావరాజు పద్మిని  రజనీకాంత్, కమలహాసన్, చిరంజీవి, జయచిత్ర, సుజాత, జయప...

Read more »

సుడోకు పజిల్ -8 సుడోకు పజిల్ -8

సుడోకు పజిల్ -8 Courtesy:  G Parvathesam website:  http://www.gjrbooks.com/ గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు చే...

Read more »

నృత్యర్పిత యన్. విజయలక్ష్మి నృత్యర్పిత యన్. విజయలక్ష్మి

నృత్యర్పిత యన్.విజయలక్ష్మి  భావరాజు పద్మిని  ఆమె జీవితం వడ్డించిన విస్తరేమీ కాదు, కాని దైవమిచ్చిన జీవితాన్ని సమస్యలకు జడిసి, ర...

Read more »

శ్రీమద్భగవద్గీత -15 శ్రీమద్భగవద్గీత -15

శ్రీ మద్భగవద్గీత -15 ఆరవ అధ్యాయం ఆత్మ సంయమయోగము రెడ్లం రాజగోపాల రావు యుఞ్ఙన్నేవంసదాత్మానంయోగీవిగతకల్మషః సుఖేనబ్రహ్మసంస...

Read more »

కిసుక్కున నవ్వండి! కిసుక్కున నవ్వండి!

కిసుక్కున నవ్వండి! (పాత్రలు మనవే( కావచ్చు , అందుకే పేర్లు పెట్టలేదోచ్)   -  ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు "ఆ గ్రూప్ ఫోటోలో ఒకతన...

Read more »

సాధనమున పనులు సాధనమున పనులు

సాధనమున పనులు   సుబ్బుమామయ్య కబుర్లు! సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ! అంటూ పిల్లల కోసమే చెప్పాడర్రా మన వేమన! ...

Read more »

మల్లెల గుబాళింపులు మల్లెల గుబాళింపులు

మల్లెల గుబాళింపులు డా. వారణాసి రామబ్రహ్మం  మల్లియల తలుచుకోగానే మనసులో చల్లదనం  "వల్లె వల్లె" యని తనువున వెచ్చదనం  ...

Read more »

నీకు నీడ అయి నిలుస్తుంది....! నీకు నీడ అయి నిలుస్తుంది....!

నీకు నీడ అయి నిలుస్తుంది....! సుజాత తిమ్మన.. 93 91 34 10 29 ... ప్రేమించా అంటాడు... వెనకెనకే పడతాడు... పెళ్లి చే...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top