దర్శక 'ఆదిత్యుడు' - శ్రీ వి.ఎన్.ఆదిత్య గారితో ముఖాముఖి దర్శక 'ఆదిత్యుడు' - శ్రీ వి.ఎన్.ఆదిత్య గారితో ముఖాముఖి

దర్శక 'ఆదిత్యుడు' - శ్రీ వి.ఎన్.ఆదిత్య గారితో ముఖాముఖి  భావరాజు పద్మిని  చిన్నప్పటి నుంచి ఒకటే తపస్సు, ఒకటే తపన, ఒకటే కల ... ...

Read more »

తానే తానే యిందరి గురుడు(అర్థ విశేషాలు) తానే తానే యిందరి గురుడు(అర్థ విశేషాలు)

తానే తానే యిందరి గురుడు(అర్థ విశేషాలు)        -డా. తాడేపల్లి పతంజలి పల్లవి : తానే తానే యిందరి గురుఁడు సానఁ బట్టిన భోగి...

Read more »

సుడోకు పజిల్ -5 సుడోకు పజిల్ -5

సుడోకు పజిల్ -5 Courtesy:  G Parvathesam website:  http://www.gjrbooks.com/ గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు చే...

Read more »

అప్పడాల అనసూయమ్మ అప్పడాల అనసూయమ్మ

మా బాపట్ల కధలు – 18 అప్పడాల అనసూయమ్మ భావరాజు పద్మిని రాత్రి తొమ్మిదవ్వొచ్చింది. మడత మంచం మీద పడుకుని, తన ఇంటి డాబా మీద చల్లగాలికి...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top