వేసంగి సెలవులు వేసంగి సెలవులు

సుబ్బుమామయ్య కబుర్లు! వేసంగి సెలవులు ఏవర్రా పిల్లలూ! పరీక్షలు అయిపోయాయి. మీరు ఎంచక్కా రాసి మంచి మార్కులతో పాసయ్యారని నాకు తెలుసు...

Read more »

పుష్యమిత్ర - 16 పుష్యమిత్ర - 16

  పుష్యమిత్ర - 16 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: "ఇండియన్ గ్లోబల్ ఐ" అనే అతిశక్తివంతమైన రాడార్ ను నిర్మాణ సమయంలో  హిమ...

Read more »

శ్రీధరమాధురి -39 శ్రీధరమాధురి -39

శ్రీధరమాధురి -39 (పిల్లల పెంపకం గురించి పూజ్య గురుదేవుల అమృత వాక్కులు ) పసిబిడ్డ సృజనాత్మకమైనది, ఊహాశక్తి కలది.  తాజా ఆలోచనతో...

Read more »

దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్ గ్రహీత ‘కళాతపస్వి’ పద్మశ్రీ కె.విశ్వనాథ్ దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్ గ్రహీత ‘కళాతపస్వి’ పద్మశ్రీ కె.విశ్వనాథ్

దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్ గ్రహీత ‘కళాతపస్వి’ పద్మశ్రీ కె.విశ్వనాథ్   పోడూరి శ్రీనివాసరావు. 9849422239 భారతదేశంలో అత్యున్నత ప...

Read more »

శ్రీరామకర్ణామృతం - 19 శ్రీరామకర్ణామృతం - 19

శ్రీరామకర్ణామృతం - 19 డా.బల్లూరి ఉమాదేవి  కామవరం 81.శ్లో:వసాంతాక్షరాఖ్యే చతుఃపత్ర పద్మే        త్రికోణాంతకంఠే ధరాతత్వ యుక్తే ...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top