మను చరిత్రము -2  మను చరిత్రము -2

ఆంధ్ర కవితా పితామహ అల్లసాని పెద్దనామాత్య ప్రణీత -మను చరిత్రము -2  ( కళా ఖండానికి ఒక పామరుడి ప్రశంస ) బాలాంత్రపు వేంకట రమణ   ...

Read more »

  గోదావరి నుంచి సబర్మతి వరకు - 10 గోదావరి నుంచి సబర్మతి వరకు - 10

గోదావరి నుంచి సబర్మతి వరకు - 10  -అవని (జరిగిన కధ : ఖమ్మం నుంచి  అహ్మదాబాద్ కు వెళ్ళే నవజీవన్ ఎక్ష్ప్రెస్ లో ప్రయాణిస్తూ గత జ్ఞా...

Read more »

Dance is my breath - Kalasri Ruchi Gupta Dance is my breath - Kalasri Ruchi Gupta

Dance is my breath - Kalasri Ruchi Gupta   Interview by Bhavaraju Padmini  She is born in a traditional North Indian family. Her par...

Read more »

  “తెలుగు మాధ్యమం ఉంటేనే తెలుగు మనగలుగుతుందా?” “తెలుగు మాధ్యమం ఉంటేనే తెలుగు మనగలుగుతుందా?”

“తెలుగు మాధ్యమం ఉంటేనే తెలుగు మనగలుగుతుందా?”                                                        మంథా భానుమతి.    “మునిసిప...

Read more »

  ఉద్యోగినులు-గృహిణులు ఉద్యోగినులు-గృహిణులు

ఉద్యోగినులు- గృహిణులు                                                             డా. వారణాసి రామబ్రహ్మం ఉద్యోగాలు చేసే కొందరు ఆడవ...

Read more »

 బాల గేయాలు 5 బాల గేయాలు 5

బాల గేయాలు 5 టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య  మనకు ఒక్కో చేతికి ఐదువేళ్ళున్నాయి .   ఏ వేలికి ఏ పేరో చిన్నపిల్లలకి నేర్పించడానికి ...

Read more »

పండుతాటికల్లు పండుతాటికల్లు

పండుతాటికల్లు కృష్ణ మణి గుల్ఫారం దంచి లొట్లు నిమ్పిండు గౌండ్ల రాజన్న అట్ల నింపిండో లేడో గప్పుడే దిగిన్రు ఎల్లిగాడు మ...

Read more »

సోమిదేవమ్మ వీలునామా సోమిదేవమ్మ వీలునామా

  సోమిదేవమ్మ వీలునామా కంభంపాటి రవీంద్ర ఉదయం ఎనిమిదవుతూంది, సోమిదేవమ్మ గారు పూజాదికాలు ముగించుకుని పెరటివైపున్న అరుగు మీదకొచ్చేసర...

Read more »

నీకు నేనున్నా - 6 నీకు నేనున్నా - 6

నీకు నేనున్నా - 6 అంగులూరి అంజనీదేవి anjanidevi.novelist@gmail.com angulurianjanidevi.com (జరిగిన కధ: చదువుకునేందుకు హైదరాబాద్...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top