Thursday, November 24, 2016

thumbnail

బాల కృష్ణుని లీలలు- ఉత్సాహముతో..

“బాల కృష్ణుని లీలలు- ఉత్సాహముతో..”

                              మంథా భానుమతి


కన్నని కిలకిలల తోడ గయగవాక్షములదిరే
ఎన్నగా యశోదకు మనసెంతొ సంతసింపగా
పన్నుగానె పిలిచి చూప బాళి వెన్న ముద్దలే
వన్నె వెలుగ వెన్నుడంత పరుగున చను దెంచెనే.
 **************
అందరిళ్ల జేరి కన్నయల్లరెంతొ సేయగా
సంధ వేళ వరకు నమ్మ చాల నోర్మి తోడనే
సందులందు యమున ముందు సంలపించి నంతనే
బంధనమును చేసెనతడు బాళి చుట్టి ప్రేమతో.
 **********
అల్లరంత నోప లేక యమ్మ కట్టె రోటి కే
అల్ల మెల్ల పాకి వచ్చి యంత రోలు నీడ్చెగా
చల్ల గానె కృష్ణు డేమొ జారి చెట్ల మధ్యగా
పెళ్ల గించె మద్ది మాను పేర్మి శాప మూడ్చగా.
***********
రక్కసి నలవోక దుంచి రమ్యముగను యాడెనే
అక్కసమున బండి యరిని నాకశమున విసిరెనే
ఎక్కి పాము పడగ మీద నెగిరి గంతులేసెనే
మొక్కిన వనితలకు మాన మొసగి కాచె కరుణనే.
  ************
మురళి నూద వనితలంత మోదమంది వచ్చెగా
వరుసగా నొకరికొకరు వివరము సైగ సేయగా
విరిసెననుచు వెన్నె లంత వేడుకగనె నిలువగా
హరిని పిలిచి రాసకేళి హాసముగనె జరిపెగా.
************
కొండ నెత్తి గొల్ల పల్లె కుంగ కుండ నాపెనే
అండ గాను నిలిచి యంత హయుని క్రోధ మణచెనే
మెండుగాను యాలమంద మెచ్చి మోరలెత్తెనే
పండగే కదా జనతకు వాసుదేవు కూడనే.
 ************
ప్రేమ మీర నంద సతియె వెన్నుని పెనుచు కొనగా
కామితములు తీర్చ గాను కలసె గొల్ల వాళ్లతో
దామము నెమలీక పేర్మి తాల్చ పట్టు దట్టితో
సామజవర గమనుడేగె సరగునంత మురళితో.
  ************
కంసమామ పిలువనంప కదలె యన్నదమ్ములే
అంశభాగ మదియె కాద యమ్మ దేవకికినదే
       వంశకరుడు వచ్చుననుచు వసువెలుగులు జిమ్మగా
                  కంస హరణమే యశోద గంటి కారణమునకే.            
         *-------------------*

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

Comment with Facebook

No Comments


Worlds Best Telugu Online Magazine

మా గురించి

నమస్కారం ! అచ్చతెలుగు లోగిలికి స్వాగతం.

నా పేరు భావరాజు పద్మిని.

5 ఏళ్ల క్రితం 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే పేరుతో ముఖ పుస్తక తెలుగు బృందం స్థాపించాను. అంచెలంచలుగా ఎదిగిన ఈ బృంద సభ్యుల సంఖ్య ఇప్పుడు వేలల్లో ఉంది. ఎందరో తెలుగువారి మనసులు చూరగొంది 'అచ్చంగా తెలుగు'. ఒక్క చేత్తో మొదలైన ఈ తెలుగు సాహితీ యజ్ఞానికి ఇప్పుడు అనేక చేతులు ఊతం అందిస్తున్నాయి. 'నేను' నుంచి 'మేము' కు ఎదిగాము. అభిమానుల అక్షర హారతులు, ప్రోత్సాహమే పెట్టుబడిగా, ఇప్పుడు మేము మరింత ముందుకు వెళ్లి 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే అంతర్జాల మాస పత్రికను స్థాపించాము.
వీరిలో ముఖ్యమైన వారి పరిచయం....

aboutus.acchamgatelugu Click here to Read More. Feel free to reach us for more information