Saturday, July 23, 2016

thumbnail

“పుష్కర సంబరాలలో కృష్ణవేణీ సన్నుతి.”

“పుష్కర సంబరాలలో కృష్ణవేణీ సన్నుతి.”

                                 మంథా భానుమతి.

      

ఏకాదశ కందాల మాల

1.పడమటి కనుమల నడుమను
        పుడమిని బాగుగ పొడమిన  పుణ్యనదివిగా
        నడిమిని నదుల కలుపుకుని
        కడిమిని పాయలు గమారె కలవగ కడలిన్..
    2. మహదేవుని ఆలయమున
        అహి ముఖమున నవతరించి యనయము గానే
        అహరహము సాగి పోవగ
        మహికి దిగిన యలకనంద మాన్యము మీరన్.
     3. జన్మ స్థలి సమీపమునే
         చిన్మయముగ తనను చేరె చిరు యుప నదులే
         మన్మధు జనకుని పేరున
         తన్మయి కృష్ణా నదియన ధాత్రికి యరగెన్.
     4. తుందిలుడు తపమొనర్చగ
         వందనములు చేకొనంగ వరమిచ్చెనుగా
         నంది వహనుడు ముదముననె
         కందువ నీవే జలములకధిపతి వనుచూ!
      5. కంజుడు కోరగ వెడలెను
          అంజకమెరుగని పురుషుడె యా పుష్కరుడే
          పంజన తుందిలు డతడే
          సంజుని సృష్టికిని తాను సాయపడగనున్.
        7. నలువ కడ పుష్కరు నిలువ
            సలిలరయములవె కృశించి సంకట పడగా
            వెలు గొని దేవగురువు చని
            జలముల కావుమని వేడె చతురాననునే.
        8. రాశులు ద్వాదశలందున
            కాశి బృహస్పతి ప్రవేశ కాలము నందున్
            దేశమున నదీనదములు
            ఆశను పుష్కరుని కూడ అవ్యయముగనే.
         9. మన కృష్ణకి సంబరముల
             దినములు, పుష్కర సమయమదె, బృహస్పతియున్
             తను కన్య రాశి కేగిన
             కన పన్నెండు సమముల కొకపరిన కలవన్.
        10. సురులందరు కూడి యిలకు
              అరుదెంచగ కృష్ణ మునుగ యాదట మీరన్
              హరువరమున పుష్కరుడా
              ఝరిని నిలిచి జనుల బ్రోచు చరితార్ధముగన్.
        11. బంగరు కృష్ణమ్మ దరికి
              చెంగలువల మాలికలను చెలిమిని గొనగా
              మంగళము పాడ వచ్చిరి
              అంగనలందరును కలిసి యానందమునన్.

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

Comment with Facebook

No Comments


Worlds Best Telugu Online Magazine

మా గురించి

నమస్కారం ! అచ్చతెలుగు లోగిలికి స్వాగతం.

నా పేరు భావరాజు పద్మిని.

5 ఏళ్ల క్రితం 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే పేరుతో ముఖ పుస్తక తెలుగు బృందం స్థాపించాను. అంచెలంచలుగా ఎదిగిన ఈ బృంద సభ్యుల సంఖ్య ఇప్పుడు వేలల్లో ఉంది. ఎందరో తెలుగువారి మనసులు చూరగొంది 'అచ్చంగా తెలుగు'. ఒక్క చేత్తో మొదలైన ఈ తెలుగు సాహితీ యజ్ఞానికి ఇప్పుడు అనేక చేతులు ఊతం అందిస్తున్నాయి. 'నేను' నుంచి 'మేము' కు ఎదిగాము. అభిమానుల అక్షర హారతులు, ప్రోత్సాహమే పెట్టుబడిగా, ఇప్పుడు మేము మరింత ముందుకు వెళ్లి 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే అంతర్జాల మాస పత్రికను స్థాపించాము.
వీరిలో ముఖ్యమైన వారి పరిచయం....

aboutus.acchamgatelugu Click here to Read More. Feel free to reach us for more information