శ్రుతి తప్పిన సంస్కృతి శ్రుతి తప్పిన సంస్కృతి

  శ్రుతి తప్పిన సంస్కృతి అవసరాల సీతారామలక్ష్మి అమ్మ మమ్మీ అయ్యింది . మన సంస్కృతి మాయమయింది . మన నేల మనకు మురికైనది, ...

Read more »

నిద్రించే చెట్టు నిద్రించే చెట్టు

నిద్రించే చెట్టు డా. వి.బి కాశ్యప  “హా .... పి ... హా .... పి .... బర్ హా .... పి .... బర్ .... డ "   నా మాటలను అణచివేస్తూ...

Read more »

అక్షరం అక్షరం

అక్షరం - డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావ్ ,విజయనగరం అక్షరం --        శిల కాదు ఒడిశెల కల కాదు, ఎగిసే అల హిమపాతం కాదు,ఉరికే జలపాతం ఆరి...

Read more »

" పెళ్ళి " గోల " పెళ్ళి " గోల

(జ)వరాలి కధలు - 6 " పెళ్ళి " గోల రచన : గొర్తివేంకట సోమనాధ శాస్త్రి(సోమసుధ) ఆదిమజాతి స్థాయినుంచి ఆచార సంప్రదాయ స్థాయి వర...

Read more »

అమ్మ చూసిన అమ్మెరికా! అమ్మ చూసిన అమ్మెరికా!

అమ్మ చూసిన అమ్మెరికా! పెయ్యేటి రంగారావు పార్వతమ్మ ఇప్పుడు ఫారిన్‌రిటర్న్‌డ్!! ఆరు నెలల పాటు అమెరికాలో వాళ్ళ అబ్బాయి, కో...

Read more »

అరుణాచల అక్షరమాల అరుణాచల అక్షరమాల

అరుణాచల అక్షరమాల రావి కిరణ్ కుమార్ అరుణా చలునికి అక్షరమాల లొసగ అక్షరసుమాలు కూర్పు నేర్పు నొసగవయ్య గణపతి గర్వము ...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top