నిరతము నాలో నిన్నే కొలువైపోనీ      

ఆర్.చంద్రమౌళి 


పల్లవి:                 మనసున రామ అని మెదిలిన తరంగమే 

                        నిరతము నాలో నిన్నే కొలువైపోనీ

                                స్వరముల సారం నువ్వే పదముల భావం నువ్వే

                                      హృదయపు వీణను మీటే రాగం నువ్వే           

అను పల్లవి:          ఆ రాగమే నా స్వాసగా ఆడాలి నాలో హంసా నాధం

                        హరివిల్లులో వర్ణాలుగా ఈ మౌన రాగం సాగే నాలో

                                                                               װ మనసున  װ

చరణం:1              తొలిపొద్దు వికశించు కిరణాలు నీ వల్లే

                        జగమందు జ్యోతివి నువ్వే

                        ప్రతినదిలా పయనించు జీవాత్మ నేనైతే

                        దరిజేర్చు సంద్రం నువ్వే

                        ఆ నింగిలో విహరించగా ఈ నేలపై చరియించగా

                        నివసించు జీవం నీ వల్లేగా 

                        వేకువ నువ్వే వెన్నెల నువ్వే

                        ఈ భ్రమణ కాలం నీవల్లేగా                      װ మనసున  װ

చరణం:2              తల్లేమో ప్రకృతిగా తండ్రేమో పురుషుడిగా

                        ప్రతి జీవి జనియించగా

                        జీవితమను బడిలోన ప్రకృతినే పాఠంగా

                        కాలముతో నేర్పించగా

                        చిరు దివ్వెలా... ప్రతి జీవిలో....

                        వెలుగొందు జ్ఞానం నీవల్లేగా

                        భవబంధాలా పెనవేస్తావు చితిమంటతో సెలవంటావు            

                        ఈ మాయలోకం నీవల్లేగా                          װ మనసున  װ

గమనిక:         ఈ పాటను శ్రీ రామనవమి సందర్బంగా వ్రాయడం జరిగింది నా హృదయ పీఠాన్ని                                అలంకరించిన నా ఆత్మారాముడైన శ్రీ సాయిరాముని చరణకమలములకు నా  పదనిసల నీరాజనం.                                    

                                                                           

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top