గమ్యం

కృష్ణ మణి


నాదే కులమని అడిగాడో మిత్రుడు

నాదే కులమైతే నీకేంటి

ఏ మతమైతే ఎవరికేంటి

ఎవరెటు పొతే నాకేంటని అరిచాను !

మానవత్వం కుప్పకూలుతుందనే ఆలోచన వెంటాడుతుంది

తోయబడ్డాను అగ్నిఖిలల సుడిగుండంలోకి

ఏడవడమే మిగిలింది

ఎందుకేడవాలో అర్ధం కావట్లేదు ఈ కసాయిల వనంలో !

నీవు పలానా వాడివైతే కచ్చితంగా చాందసుడివని

పలానా కులమైతే కుసంస్కారివనంటున్నారే

ఈ భూమి మీద పుట్టేటప్పుడు

మా అమ్మను అడగాలా

తనదే కులమని

మా నాన్నను అడగాలా

తనదే మతమని

నీ మూర్ఖత్వం అదే ప్రశ్నిస్తే

చచ్చే ముందే రాసిపెడతాను

ఇదే కులంలో

ఇదే మతంలో

మళ్ళీ పుడతానని !

నా అభిప్రాయం నీకు భారమైతే

ఏముంది

కలసినప్పుడు తల తిప్పుకుంటావు

లేదా అసహ్యించుకుంటావు

ఏమవుతుంది

నీది గోదారని మురిసిపోతావు

నాది అడ్డదారని నవ్వుకుంటావు !

ఏ దారి ఎటన్నా పోనీ

చివర ఒక గమ్యం ఉంటుంది

అది సముద్రమో లేక మురుక్కాలువో

చేరిన తర్వాత తెలుస్తుంది నీకు నాకు !

 ***

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top