కాముని పున్నమి కాముని పున్నమి

కాముని పున్నమి  చెరుకు రామమోహనరావు

Read more »

రామ స్తుతి రామ స్తుతి

"రామ స్తుతి" ఆటవెలది ఆండ్ర లలిత. మదిన పూజ చేయ మనసున పూనితీ నాదు హృదయవీణ నాదములను పలుకనీయ వయ్య పావన గుణరామ రామ జప...

Read more »

టెలిపోర్టేషన్ టెలిపోర్టేషన్

టెలిపోర్టేషన్ డా . వి . బి . కాశ్యప 1899, సెప్టెంబర్ 15 "పదార్థాన్ని పరమణువులుగా విభజించి, దానిని కాంతిశక్తిగా మలచి, ఎక్కడ న...

Read more »

శ్రీసుముఖి శ్రీసుముఖి

శ్రీసుముఖి - ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు శ్రీదుర్ముఖీ అన్న ఆ పేరేంటమ్మా? మేము బెంబేలెత్తిపోమూ రక రకాల సమస్యలతో.. ఈతి బాధలతో.. ...

Read more »

ప్రేమతో నీ ఋషి – 13 ప్రేమతో నీ ఋషి – 13

ప్రేమతో నీ ఋషి – 13 యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాలతో విశ్వామిత్...

Read more »

హోలీ-వర్ణ విన్యాసం హోలీ-వర్ణ విన్యాసం

హోలీ- వర్ణ విన్యాసం - ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు రంగుల రంగరింపు శూన్యమైతే ప్రకృతి రమణీయత లుప్తం ఇంద్రధనుస్సు రిక్తం సప్...

Read more »

శ్రీ రామ కర్ణామృతం -4   శ్రీ రామ కర్ణామృతం -4

శ్రీ రామ కర్ణామృతం -4    డా.బల్లూరి ఉమాదేవి.                               41.శ్లో: మూలే కల్పద్రుమస్యాఖిలమణి విలసద్రత్న సింహాసనస...

Read more »

సర్వేశ్వర శతకము - యథావాక్కుల అన్నమయ్య సర్వేశ్వర శతకము - యథావాక్కుల అన్నమయ్య

సర్వేశ్వర శతకము - యథావాక్కుల అన్నమయ్య పరిచయం :దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం కవి పరిచయం: సర్వేశ్వర శతకకర్త యథావాక్కుల అన్నమయ్య (అన్నమారా...

Read more »

పుష్యమిత్ర - 2 పుష్యమిత్ర - 2

పుష్యమిత్ర - 2 టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ : ప్రైం మినిస్టర్ " ఇండియన్ గ్లోబల్ ఐ " అనే అతిశక్తివంతమైన రాడార్ న...

Read more »

కార్టూన్లు కార్టూన్లు

కార్టూన్లు - వాసం నాగరాజు

Read more »

 నా పదములో ఒదిగినా భావమా నా పదములో ఒదిగినా భావమా

 నా పదములో ఒదిగినా భావమా ఆర్.చంద్రమౌళి                      పల్లవి  :               ప్రణయమా నా ప్రాణమా             װ ప్రణయమా װ ...

Read more »

నాన్న నాన్న

నాన్న మొనంగి ప్రవీణ  అమ్మ అనే రెండక్షరాల కమ్మని పిలుపులో అనురాగము ఉంది, నాన్న అనే రెండక్షరాల పిలుపులో నాది అనే అధికారం ఉంది , ...

Read more »

చిత్రకళా ప్రవీణ - ఆర్టిస్ట్ ఆదిలక్ష్మి చిత్రకళా ప్రవీణ - ఆర్టిస్ట్ ఆదిలక్ష్మి

చిత్రకళా ప్రవీణ - ఆర్టిస్ట్ ఆదిలక్ష్మి "ప్రకృతి, అమ్మ నాకు ప్రేరణ." అంటారు  విభిన్న  చిత్రకళా  శైలుల్లో నిపుణురాలు ఆదిలక్ష్...

Read more »

మా భావన్నారాయణుడు మా భావన్నారాయణుడు

మా భావన్నారాయణుడు (మా బాపట్ల కధలు - 1) భావరాజు పద్మిని జ్ఞాపకాల మబ్బులపై పయనిస్తూ, ఏ ఉద్వేగాల ఉత్తుంగ శిఖారాన్నో తాకినప్పుడు, మనస...

Read more »

వసంతానికి స్వాగతం ! వసంతానికి స్వాగతం !

వసంతానికి స్వాగతం ! చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమినాడు వచ్చే తెలుగువారి మొదటి పండుగ ఉగాది. ఇది వసంత కాలంలో వస్తుంది. బ్రహ్మ దేవుడు గత ప్రళయం పూ...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top