Tuesday, February 23, 2016

thumbnail

రాకుంటే మానుఁగాక రంతులేఁటికే

అన్నమయ్య  శృంగార ( భక్తి) మాధురి

  రాకుంటే మానుఁగాక రంతులేఁటికే

డా. తాడేపల్లి పతంజలి


అన్నమయ్య  ఒక చెలికత్తెగా మారి  అలమేలుమంగమ్మతో ముచ్చట్లాడుతున్నాడు.
పల్లవి:   రాకుంటే మానుఁగాక రంతులేఁటికే
            వేఁకపు గుబ్బలాండ్ల విటుడాఁతఁడు
చ.1:     అంపిన కప్పురమొల్ల నంటేఁ దాననుఁ గాక
            వంపు మోముతోడ నీకు వాడనేఁటికే
            చెంపల లప్పలు నిండఁ జెరిగిన కప్పురపు -
            గంపకొప్పుల సతుల ఘనుఁడాతడు
చ.2:     ఒద్దికగాకక్కడనే వుంటే దానుండుఁ గాక
            ముద్దుమోము వంచి నీకు మొక్కనేఁటికే
            చద్దికి వేఁడికి మంచిచక్క సతుల మోవి
            పొద్దునొద్దుకారగించే భోగి యాతఁడు
చ.3:     అబ్బురపు వేంకటేశుఁడైతే దానవుఁ గాక
            గబ్బి చూపులెల్లా నీకై గప్పనేఁటికే
            జొబ్బిలేటి జవ్వాదిసోనల పన్నీట నన్ను
            గుబ్బలంటి సరసానఁ గూడెనాతఁడు (రేకు: 0001-5సం:     05-005)

ముఖ్య పదాల అర్థాలు

            రంతులేఁటికే=ఆటలెందుకే!
            వేఁకపు =ఉపద్రవం, వెగటు,వెక్కసం;
            గుబ్బలాండ్ల = యౌవనము గల ఆడవాళ్ల యొక్క
            విటుడాఁతఁడు= శృంగారి ఆ వేంకటేశుడు.
            అంపిన=పంపిన
            కప్పురము+ఒల్లను+అంటే=  కర్పూరమును ఇష్ట పడనంటే
            వంపు మోము= వంకరజుట్టుతో అందమైన మొగము
            వాడనేఁటికే= వాడన్ +ఏటికే=వాడిపోయింది ఎందుకే?
            లప్పలు = రాసులు
            గంపకొప్పుల =పెద్దకొప్పులున్న
            సతుల = పతివ్రతల
            ఒద్దికగాక=ఆనుకూల్యములేక, ప్రేమ లేక
            ముద్దుమోము = అందమైన ముఖము
            చద్దికి వేఁడికి = ప్రొద్దున, మధ్యాహ్నము వచ్చు.
            మంచిచక్క=అందమయిన చోటు(రుజువు)
            పొద్దునొద్దు= ఎప్పుడూ
            ఆరగించే=భుజించే
             భోగి =అనుభవశాలియైనపురుషుడు
            అబ్బురపు = ఆశ్చర్యపు
            గబ్బి చూపులెల్లా= గర్వపు , మోసపు చూపులు
            జొబ్బిలేటి= స్రవించు
             జవ్వాదిసోనల = జవ్వాది సుగంధ ద్రవ్యముల సన్నని వానల
            పన్నీట = చల్లని నీరు
            సరసాన= వినోదాన

తాత్పర్య విశేషాలు

            ఏమే అలమేలుమంగమ్మా ! ఆ వేంకటేశుడు రాకపోతే రాక పొమ్మను. ఆటలెందుకే!
            అయినా వాడు వెగటు కలిగించే  యౌవనము గల ఆడవాళ్ల యొక్క శృంగారి(అలాంటివానికి నీలాంటి అందగత్తెల పనిలేదు)
            01.అలమేలుమంగా ! వాడికోసం నువ్వు ముచ్చట పడి కర్పూర  తాంబూలముపంపించావు.
            వాడు కర్పూర  తాంబూలము ఇష్ట పడనంటే వంకరజుట్టుతో అందమైన నీ మొగము వాడిపోయింది ఎందుకే?
            ఆ వేంకటేశుడు తక్కువ వాడా !చెంపలలో రాసులు రాసులు కర్పూరము నింపుకొని, తన పరాక్రమముతో అవి             చెదిరిపోగా, పెద్ద కొప్పులున్న పతివ్రతల కథానాయకుడు తల్లీ !ఆ వేంకటేశుడు. నీదగ్గరికి  ఎందుకు వస్తాడే!
            02.నీమీద ప్రేమ లేకుండా ఆ పతివ్రతల దగ్గరనే ఆయనని ఉంటే ఉండమను.నీదగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నిన్ను కరిగించటానికి నీ         ముద్దుల మోమును వంచి నీకు మొక్కటం ఎందుకే?         ప్రొద్దున, మధ్యాహ్నము అయనగారి రసికత్వపు విడిది ఆ పతివ్రతల          పెదవులు.  ప్రతినిత్యము వాటిని భుజించే భోగి నిన్ను బతిమిలాడుకోవటం ఎందుకే?
            03.అందరికీ తన మహిమలతో ఆశ్చర్యము కలిగించే వేంకటేశునిగా ఆయనకు లోకంలో పేరుంటే ఉండుగాక !
            నీదగ్గరకు వచ్చి  తన గర్వపు , మోసపు చూపులను నీ మీద కప్పటం ఎందుకు?
            ఏమిటంటున్నావు?అలమేలు మంగా ! వేంకటేశుడు  జవ్వాది సుగంధ ద్రవ్యముల సన్నని వానలలో తడిపి,    గుబ్బలంటి నీకు      పరవశం  కలిగించి నిన్ను వినోదంతో కలుస్తున్నాడా ! నేను చెప్పినవన్నీ మరిచిపోయావా !    హతోస్మి.          

            ఆంతర్యము

                        వేంకటేశుని సాన్నిహిత్యంలో, మధుర భక్తి పారవశ్యములో  అన్నమయ్య హృదయములో పాడుకొన్న కీర్తన             ఇది.లౌకిక శృంగారపు పదాల  పరదాల చాటున చిన్ని కృష్ణుని గజ్జెల చప్పుడు వినిపిస్తుంటుంది. . స్వస్తి.       
++++

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

Comment with Facebook

No Comments


Worlds Best Telugu Online Magazine

మా గురించి

నమస్కారం ! అచ్చతెలుగు లోగిలికి స్వాగతం.

నా పేరు భావరాజు పద్మిని.

5 ఏళ్ల క్రితం 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే పేరుతో ముఖ పుస్తక తెలుగు బృందం స్థాపించాను. అంచెలంచలుగా ఎదిగిన ఈ బృంద సభ్యుల సంఖ్య ఇప్పుడు వేలల్లో ఉంది. ఎందరో తెలుగువారి మనసులు చూరగొంది 'అచ్చంగా తెలుగు'. ఒక్క చేత్తో మొదలైన ఈ తెలుగు సాహితీ యజ్ఞానికి ఇప్పుడు అనేక చేతులు ఊతం అందిస్తున్నాయి. 'నేను' నుంచి 'మేము' కు ఎదిగాము. అభిమానుల అక్షర హారతులు, ప్రోత్సాహమే పెట్టుబడిగా, ఇప్పుడు మేము మరింత ముందుకు వెళ్లి 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే అంతర్జాల మాస పత్రికను స్థాపించాము.
వీరిలో ముఖ్యమైన వారి పరిచయం....

aboutus.acchamgatelugu Click here to Read More. Feel free to reach us for more information