ఇలా ఎందరున్నారు ?- 17    ఇలా ఎందరున్నారు ?- 17

ఇలా ఎందరున్నారు ?- 1 7     అంగులూరి అంజనీదేవి anjanidevi.novelist@gmail.com angulurianjanidevi.com ( జరిగిన కధ : సంకేత , శివాన...

Read more »

అల్లుడొచ్చాడు అల్లుడొచ్చాడు

(జ) వరాలి కధలు - 2  అల్లుడొచ్చాడు రచన : గొర్తి వేంకట సోమనాధ శాస్త్రి ( సోమసుధ) ఆఫీసునుంచి యింటికొచ్చిన నా చెవులకు మృదుమధురంగా వరా...

Read more »

నవ్వులజల్లు నవ్వులజల్లు

నవ్వులజల్లు -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు రజనీష్: ఏరా..దురదలున్నాయని నిన్న డాక్టర్ దగ్గరకివెళ్లావు కదా! ఏం రాసిచ్చాడు? అమరేష్: మందు...

Read more »

గీతిక గీతిక

గీతిక చెరుకు రామమోహనరావు  సంధ్యారుణ ప్రభలు సాగి పోవంగ రమణీయ పుష్ప వని రమ్య దీధితుల కమనీయముగ జేయ కల్హార విభుడు తోయజాక్షుల మగడు...

Read more »

 శివం – 21   శివం – 21

  శివం – 21    (శివుడే చెబుతున్న కధలు ) రాజ కార్తీక్ 9290523901 (  శివభక్తుడైన ఉద్భవుడి కధను చెబుతుంటాడు శివుడు..)  మంత్రిగార...

Read more »

కొత్త చెరువు కొత్త చెరువు

కొత్త చెరువు కపిల భారతి  మా వూళ్ళో నేను కొత్త చెరువును.ఇప్పటికే రాముడి చెరువు,కాసుల వారి కుంట,కుమ్మరి కుంట,మోదుగు కుంట,జంగాల వారి క...

Read more »

తల్లిప్రకృతి తల్లిప్రకృతి

తల్లిప్రకృతి పెయ్యేటి రంగారావు                 ' స్వరయుక్తంగా చదవకపోతే సంధ్యా వందనం చేసిన ఫలితం లభించదు కాళీ !'     ...

Read more »

అమ్మకు ప్రేమతో! అమ్మకు ప్రేమతో!

అమ్మకు ప్రేమతో!   సి.ఉమాదేవి “నాన్నా,బిజీగా ఉన్నారా? ”మా అబ్బాయి ప్రశ్నతో అవును,లేదు అని చెప్పవచ్చుకాని కాని వాడికి కావలసిన సమాధాన...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top