`గుణపాఠం `గుణపాఠం

 ` గుణపాఠం తమిరిశ జానకి  పక్కింట్లోకి  వినాయక్ రావు  అద్దెకి  దిగుతాడని  కల  కన్నాడా  మురళీ అందుకే  అతన్ని  చూడగానే   గతుక్కుమన్నాడ...

Read more »

డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్

డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ పెయ్యేటి శ్రీదేవి           ' అమ్మా!  నీకు డాక్టర్ రాసిచ్చిన మందులు  తెచ్చానమ్మా.  ఇక నీ జబ్బు మటుమాయం!  న...

Read more »

అసలు కథ అసలు కథ

అసలు కథ   సి.ఉమాదేవి            “ ఏంసార్! గంటనుండి వెదకుతూనే ఉన్నారు,మీ అభిమాన రచయితల నవలలన్నీ చదవడం అయిపోయిందా ఏమిటి?”గొంతు బాగా త...

Read more »

‘తిమిర సంహారం’ ‘తిమిర సంహారం’

‘తిమిర సంహారం’ నండూరి సుందరీ నాగమణి రామకృష్ణా బీచ్ దగ్గర ఆటో దిగి పిట్ట గోడ దగ్గర నిలుచుని అటువైపు నా దృష్టి సారించాను. అక్కడే ఇసుక...

Read more »

కోతి పుండు బ్రహ్మరాక్షసి అయ్యేలోపలే! కోతి పుండు బ్రహ్మరాక్షసి అయ్యేలోపలే!

కోతి పుండు బ్రహ్మరాక్షసి అయ్యేలోపలే! ఆండ్ర లలిత  శ్యామ్ ఈ మధ్య పెద్ద కార్పొరేట్ స్కూల్ లో జేరాడు.  కొత్త బడి..స్నేహితులు..అలవాట్ల...

Read more »

   మేలే నీ నేరుపులు మెలత మేలే నీ నేరుపులు మెలత

అన్నమయ్య  శృంగార ( భక్తి) మాధురి     మేలే నీ నేరుపులు మెలత డా. తాడేపల్లి పతంజలి అన్నమయ్య  ఒక చెలికత్తెగా మారి  అలమేలుమంగమ్మతో ము...

Read more »

పేరయ్య పెళ్ళికొడుకాయనే....(కామెడీ కధ) పేరయ్య పెళ్ళికొడుకాయనే....(కామెడీ కధ)

పేరయ్య పెళ్ళికొడుకాయనే .... (కామెడీ కధ) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య "ఒరేయ్ పేరిగా... రేపటి పెళ్ళిచూపులైనా సక్రమంగా అఘోరించి ఏడవరా నా...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top