తీర్థయాత్ర తీర్థయాత్ర

తీర్థయాత్ర - అక్కిరాజు ప్రసాద్  తీర్థయాత్ర అనగానే మనలో చాల మందికి రెండు ప్రశ్నలు వస్తాయి. 1. విహారయాత్ర లేదా వ్యాపార యాత్రకు ...

Read more »

కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత

కృతజ్ఞత - అక్కిరాజు ప్రసాద్  ప్రపంచంలో అత్యద్భుతమైన భావనలలో కృతజ్ఞత ఒకటి. ఏమిటి కృతజ్ఞత అంటే? మనం విశ్వమనే యంత్రాంగంలో అనేక జీవరాశు...

Read more »

లలిత కళారాధన లలిత కళారాధన

లలిత కళారాధన - అక్కిరాజు ప్రసాద్  లలిత కళారాధనలో వెలిగే చిరుదివ్వెను నేను మధుర భారతి పదసన్నిధిలో ఒదిగే తొలి పూవును నేను ఏ ఫ...

Read more »

సంకల్పబలం సంకల్పబలం

సంకల్పబలం  - భావరాజు పద్మిని  'సంకల్పబలం ఉంటే కార్యసిద్ధి జరుగుతుంది' అంటారు పెద్దలు. మనం ఏదైనా పనిని చెయ్యాలని అనుకున్నప్...

Read more »

మంచి అమ్మాయి - నర్తకి జయంతి నారాయణ మంచి అమ్మాయి - నర్తకి జయంతి నారాయణ

మంచి అమ్మాయి - నర్తకి జయంతి నారాయణ - బ్నిం    నేను బద్దకస్తుణ్ణి కాను - ఖాళీ గా ఉండను - కానీ - అందర్నీ అని వేళలా అనుకున్న తైముకి...

Read more »

చిత్రకళా సామ్రాట్ ‘బాలి’ గారు చిత్రకళా సామ్రాట్ ‘బాలి’ గారు

చిత్రకళా సామ్రాట్ ‘బాలి’ గారు  (ముఖాముఖి ముఖచిత్రం వేసినవారు : ఆర్టిస్ట్ పుక్కళ్ళ రామకృష్ణ గారు ) భావరాజు పద్మిని   చందమామ లాంటి చూడ...

Read more »

'ఇండియన్ ఐడల్ -5' శ్రీరామచంద్రతో ముఖాముఖి 'ఇండియన్ ఐడల్ -5' శ్రీరామచంద్రతో ముఖాముఖి

ఇండియన్ ఐడల్ -5 శ్రీరామచంద్రతో ముఖాముఖి - భావరాజు పద్మిని రాముడు ఎలా ఉంటాడో మనకు తెలీదు. కాని, నడతలో, మాటలో, పాటలో, రూపంలో ఆ శ్రీర...

Read more »

వనమయూరి వనమయూరి

వనమయూరి భావరాజు పద్మిని  ఆ ఐదడుగుల మనిషిని నా కళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఆరాధనగా చూసాయో ! ఇప్పుడు కొన్ని వందల జతల కళ్ళు, రెప్ప వెయ్యటం కూడా ...

Read more »

కాలం దాటిపోయిన కథ కాలం దాటిపోయిన కథ

కాలం దాటిపోయిన కథ పెయ్యేటి శ్రీదేవి           వాసంతి తన స్నేహితురాలింట్లో వారపత్రిక తిరగేస్తూంటే అందులో చిన్నకథల పోటీ అని చూసింద...

Read more »

కిన్నెర కిన్నెర

కిన్నెర    డా II వి . బి . కాశ్యప .జె జనవరి 30 , మధ్యాహ్నం 1 ... '' 'ఈ సముద్రం చూసినప్పుడొక  గతంగుర్తుకు వస్తుంటుంది....

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top