న గురోరధికం న గురోరధికం

| న గురోరధికం | - భావరాజు పద్మిని  \ అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమ:! ఆశ్రయించిన ...

Read more »

మౌనం మౌనం

మౌనం  - అక్కిరాజు ప్రసాద్  మౌన వ్యాఖ్య ప్రకటిత పరబ్రహ్మ తత్త్వం యువానం వర్షిష్ఠాంతే వసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మ నిష్ఠైః ఆచార్యేంద్ర...

Read more »

బలం - బలహీనత బలం - బలహీనత

బలం - బలహీనత  - జి.నారాయణ రావు  "బలహీనతకు విరుగుడు బలాన్ని గురించి ఆలోచించడమే కాని, బలహీనత గురించి దీర్ఘాలోచన చెయ్యడం కాదు. మ...

Read more »

చైతన్య దీప్తి – అబ్దుల్ కలాం చైతన్య దీప్తి – అబ్దుల్ కలాం

చైతన్య దీప్తి – అబ్దుల్ కలాం - భావరాజు పద్మిని   ‘‘ కల అంటే నిద్రలో కనిపించేది కాదు. కల అంటే... నిన్ను నిద్రపోనివ్వకుండా చేసేది. కల ...

Read more »

గురువే దీపం గురువే దీపం

గురువే దీపం  - అక్కిరాజు ప్రసాద్  ఉత్తిష్ఠత జాగ్రత ప్రాప్య వరాన్నిబోధతః క్షురస్య ధారా నిశితా దురత్యయా దుర్గం పథస్తత్కవయో వదంతి ...

Read more »

అరువు పండుగలు అరువు పండుగలు

అరువు పండుగలు - భావరాజు పద్మిని  సండే , మండే లు వచ్చినప్పుడే, ఈ 'డే' లు కూడా డాలు వెనుక దాక్కున్న సైనికుడిలా ,వాటివెనుక నక...

Read more »

ఫేస్ బుడ్గు (బుడుగు) ఫేస్ బుడ్గు (బుడుగు)

ఫేస్ బుడ్గు (బుడుగు) - యనమండ్ర శ్రీనివాస్  “ఛస్, ఏడిశావులేవోయి బోడి వెధవా” అన్నాడు బాబాయి. నేను మటుకు నవ్వుతానే అన్నా “బాబాయ్, నాక...

Read more »

స్పూర్తి స్పూర్తి

స్పూర్తి  నమస్కారం ! ఉదయాన్నే ఉత్తేజకరమైన మంచి మాటలు ఉంటే, రోజంతా సంయమనంతో, ఉత్సాహంతో గడపగలుగుతాము కదా ! అందుకే మీకు స్పూర్తిదాయకంగా ...

Read more »

ప్రేమ - సాఫల్యము - ప్రేయసి భావన ప్రేమ - సాఫల్యము - ప్రేయసి భావన

ప్రేమ - సాఫల్యము - ప్రేయసి భావన - అక్కిరాజు ప్రసాద్  ప్రేయసి ప్రియుని సేద తీరుస్తూ ఒక భావ యుక్తమైన ఆరాధనా భావమున్న గీతం ఆలపిస్త...

Read more »

ప్రేమతో నీ ఋషి – 5 ప్రేమతో నీ ఋషి – 5

ప్రేమతో నీ ఋషి – 5    - యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాలతో విశ్వ...

Read more »

రుద్రాణి రహస్యం – 5 రుద్రాణి రహస్యం – 5

రుద్రాణి రహస్యం – 5 - వేద సూర్య (జరిగిన కధ : రుద్రాణి కోనలో ఉన్న శక్తిని వశం చేసుకోవాలని చూస్తుంటాడు ఫ్రెడ్రిక్. ఈ ప్రయత్నంలో భాగం...

Read more »

తెలుగు బొమ్మ - పెయ్యేటి శ్రీదేవి తెలుగు బొమ్మ - పెయ్యేటి శ్రీదేవి

రధం ముగ్గు  కార్టూన్   

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top