నిరతాన్నదాత్రి శ్రీమతి.డొక్కా సీతమ్మ గారు నిరతాన్నదాత్రి శ్రీమతి.డొక్కా సీతమ్మ గారు

నిరతాన్నదాత్రి శ్రీమతి.డొక్కా సీతమ్మ గారు    -  డొక్కా ఫణి ఆకలి మనిషిచేత ఏమైనా చేయిస్తుంది. ఆకలి బాధని తీర్చుకోవడానికి మనిషి ఎన్న...

Read more »

తూర్పు గోదావరిలో సినీ రంగ ప్రముఖులు తూర్పు గోదావరిలో సినీ రంగ ప్రముఖులు

తూర్పు గోదావరిలో సినీ రంగ ప్రముఖులు  - పోడూరి శ్రీనివాస రావు    ఈ సంవత్సరం జరుగనున్న గోదావరి పుష్కరాలు 144 సంవత్సరాల కొకసారి జరిగే...

Read more »

గురు పూర్ణిమ -  శ్రీకాంత్ కానం గురు పూర్ణిమ - శ్రీకాంత్ కానం

గురు పూర్ణిమ  -  శ్రీకాంత్ కానం  విశిష్టత  వ్యాస మహర్షి జన్మించింది  ఆషాఢ శుద్ధ  పౌర్ణమి నాడు. ఈ పూర్ణిమ నాడు వ్యాసభగవానుడిని ప...

Read more »

తెలుగు ముగ్గు..  పెయ్యేటి శ్రీదేవి తెలుగు ముగ్గు.. పెయ్యేటి శ్రీదేవి

తెలుగు ముగ్గు..  పెయ్యేటి శ్రీదేవి 19 to 5 లైను చుక్కలు,  19 to 5 మధ్య చుక్కలు.   సీతాకోకచిలుకల ముగ్గు - 13 to 1 . .  .        ...

Read more »

 మనసు చదివిన కుంచె.. మనసు చదివిన కుంచె..

  మనసు చదివిన కుంచె.. (చిత్రకారిణి చెరువు శ్రీలక్ష్మీసుబ్రహ్మణ్యం గారి ప్రత్యేక పరిచయం...) -      కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణ కుమార్ ...

Read more »

  కవిత: కొండవాగు       కవిత: కొండవాగు

       కవిత:  కొండవాగు                -  డా .వారణాసి రామబ్రహ్మం  కొండవాగు నా కవితాధార ఎండి పోదు ఈ ఆర్ద్రత ఏ వేళా హృదయ గిరులందు ...

Read more »

జీవధార జీవధార

జీవధార  - పూర్ణిమ సుధ  కర్షకుల కళ్ళల్లో ఆనందాన్ని నింపే జీవనది... పచ్చని తీవాచీల కోనసీమ నట్టింట పరికిణీ వేసిన వరికి, వరుణ దేవు...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top