అప్పాజోస్యుల సత్యనారాయణ గారితో ముఖాముఖి అప్పాజోస్యుల సత్యనారాయణ గారితో ముఖాముఖి

అప్పాజోస్యుల సత్యనారాయణ గారితో ముఖాముఖి   - కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణ కుమార్    తె లుగు తల్లి పై గౌరవం.. తెలుగు గడ్డ పై వాత్సల్యం తెలుగు జ...

Read more »

స్కూల్  ఆఫ్  ఇండియా  ఫర్  లాంగ్వేజెస్ అండ్ కల్చర్ (SILC) స్కూల్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ కల్చర్ (SILC)

స్కూల్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ కల్చర్ (SILC)   - డాక్టర్ జాస్తి శివ రామ కృష్ణ  1. స్కూల్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ల...

Read more »

అంతర్యామి - 9 అంతర్యామి - 9

అంతర్యామి - 9 పెయ్యేటి రంగారావు           అందరి కళ్ళూ అవిరళంగా స్రవిస్తున్నాయి.  అందరి హృదయాలలోను తీరని ఆవేదన, తరగని ఆవేశం!  లావా...

Read more »

తెలుగు కోసం ఉద్యమిద్దాం ! తెలుగు కోసం ఉద్యమిద్దాం !

తెలుగు కోసం ఉద్యమిద్దాం !   - భావరాజు పద్మిని.  సరిగ్గా ఏడాది పూర్తయ్యింది. భావరాజు పద్మిని అనబడే నేను తెలుగు భాషా పండితురాల్ని కా...

Read more »

కందాళం రామానుజాచార్యులు గారితో ముఖాముఖి కందాళం రామానుజాచార్యులు గారితో ముఖాముఖి

కందాళం రామానుజాచార్యులు గారితో ముఖాముఖి  - కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణ కుమార్  మృదుభాషణం, విశాల దృక్పథం, విద్వత్తు పోతపోసిన వ్యక్తిత్వం...

Read more »

వచన రచనకి మేస్త్రీ మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి వచన రచనకి మేస్త్రీ మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి

వచన రచనకి మేస్త్రీ మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి   - మల్లాది వేంకట గోపాలకృష్ణ   తెల్లటి ముతక పంచె, లాల్చీ. చేతిలో సంచీ. పెదాలపై చెరగని...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top