అందని ద్రాక్ష అందని ద్రాక్ష

అందని ద్రాక్ష  - -  రచన : కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణ కుమార్   సుయ్... ఢాం... ఢాం.. ఢాం   టప్..టప్..టప్...ఢాం   సుయ్.. ఢాంఢాం ఢ..ఢ.....

Read more »

నవ్వుల పంట ....  అల్లు - రావుల జంట. నవ్వుల పంట .... అల్లు - రావుల జంట.

   నవ్వుల పంట ....  అల్లు - రావుల జంట.                                        - రచన : కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణ కుమార్ నవ్వులరేడొకరు.. ...

Read more »

బి.వి.సత్యమూర్తి కార్టూన్లు బి.వి.సత్యమూర్తి కార్టూన్లు

Read more »

తెలుగు బొమ్మ - బ్నిం కార్టూన్లు తెలుగు బొమ్మ - బ్నిం కార్టూన్లు

తెలుగు బొమ్మ - బ్నిం కార్టూన్లు

Read more »

కార్టూన్లు - సంతోష్ కౌటం కార్టూన్లు - సంతోష్ కౌటం

కార్టూన్లు - సంతోష్ కౌటం

Read more »

తెలుగు బొమ్మ - నగేంద్ర బాబు తెలుగు బొమ్మ - నగేంద్ర బాబు

తెలుగు బొమ్మ - నగేంద్ర బాబు

Read more »

శర్వాణి అమృతవాణి - శ్రీపాద పినాకపాణి శర్వాణి అమృతవాణి - శ్రీపాద పినాకపాణి

శర్వాణి అమృతవాణి - శ్రీపాద పినాకపాణి భావరాజు పద్మిని. వృత్తిరీత్యా ఆయన డాక్టర్. ఎందరికో వైద్య విద్యలో గురువులు, భవరోగాలకు చికిత్స చేసారు. ప్...

Read more »

గండికోట -- రచన-- చెరుకు రామ మోహన్ రావు గండికోట -- రచన-- చెరుకు రామ మోహన్ రావు

గండికోట -- రచన-- చెరుకు రామ మోహన్ రావు 'బాలనాగమ్మ' సినిమా గుర్తున్నవారికి మాయల మరాఠీ, లేక మాయల ఫకీరు గుర్తుంటాడు. అతను గండికోట ప్రాం...

Read more »

తెలుగింట పున్నమి పంట – బ్నిం తెలుగింట పున్నమి పంట – బ్నిం

తెలుగింట పున్నమి పంట – బ్నిం భావరాజు పద్మిని  “నీవు విజయం మాత్రమే సాధిస్తే ఉపయోగం లేదు... నీ జీవితం ద్వారా, జీవన విధానం ద్వారా ఏ ఒక్కరికైనా ...

Read more »

ప్రేమైక కులం ప్రేమైక కులం

ప్రేమైక కులం -      గంటి సుజల "దొడ్డమ్మ వస్తోందిరా..! ఇన్నాళ్ళ తరువాత మనం ఎందుకు గుర్తు వచ్చామో తెలియదు. ఎందుకు వస్తోందో తెలియదు" ...

Read more »

వలస పక్షులు వలస పక్షులు

వలస పక్షులు భావరాజు పద్మిని వలస పక్షులు... కష్టకాలంలో ఆహారం కోసం, ప్రతికూల పరిస్థితుల నుండి మార్పు కోసం, అనేక వేల మైళ్ళు ప్రయాణించి, బ్రతుకు...

Read more »

దేశభక్తి దేశభక్తి

దేశభక్తి - భారతి కాట్రగడ్డ  భారత్ మాతాకీ జై! భారతభూమికీ జై! మువ్వన్నెల జెండాకీజై! ఎంత నటనో! ఆరితేరిపోతున్నారు నటనలో! ఆస్కార్ అవార్డులే ఇవ్వొ...

Read more »

భైరవకోన (జానపద నవల 5 వ భాగం ) భైరవకోన (జానపద నవల 5 వ భాగం )

భైరవకోన (జానపద నవల 5 వ భాగం ) (జరిగిన కధ : సదానందమహర్షి గురుకులంలో శిక్షణ పూర్తి చేస్తాడు భైరవపురం రాకుమారుడు విజయుడు. భైరవారాధన విశిష్టతను ...

Read more »

శివం (శివుడు చెప్పిన కధ) శివం (శివుడు చెప్పిన కధ)

శివం (శివుడు చెప్పిన కధ) ఫణి రాజ కార్తీక్ (రావణుడి భక్తిని గురించి చెప్తుంటాడు శివుడు...) ‘ఏమైంది నాయనా’ అని నేను తన మొహాన్ని తీసుకొని చేతుల...

Read more »

రుద్రదండం (జానపద నవల ) రుద్రదండం (జానపద నవల )

రుద్రదండం (జానపద నవల ) -       ఫణి రాజ కార్తీక్ ( జరిగిన కధ : పార్వతికి తంత్ర విద్య నేర్పుతూ , ఆమె పరధ్యానానికి కోపించిన శివుడు శక్తులను ఆపా...

Read more »

‘శ్రావణ’ సౌరభాలు ‘శ్రావణ’ సౌరభాలు

‘శ్రావణ’ సౌరభాలు - కొంపెల్ల శర్మ “శ్రీల జెలు వొందుటకు సువాసినులొనర్చు శ్రావణీశుక్రవార పూజలను నలరు నమ్మహాలక్ష్మి శుభదృష్టి నవతరించు నమృత వ...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top