ఒక్కడే..ఒక్కడే 'ఆంధ్రరత్న' ఒక్కడే !! ఒక్కడే..ఒక్కడే 'ఆంధ్రరత్న' ఒక్కడే !!

ఒక్కడే..ఒక్కడే 'ఆంధ్రరత్న' ఒక్కడే !! - కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణకుమార్ అవును 'భారతరత్న' లెందరున్నా..! 'ఆంధ్రరత...

Read more »

గురుపాదుకా స్తోత్రం గురుపాదుకా స్తోత్రం

 గురుపాదుకా స్తోత్రం రచన : ఆది శంకరాచార్యులు అనంతసంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యామ్ | వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగ...

Read more »

తెలుగు ముగ్గులు - పెయ్యేటి శ్రీదేవి తెలుగు ముగ్గులు - పెయ్యేటి శ్రీదేవి

 

Read more »

పల్లవికందని ప్రభుడవె కన్నా! పల్లవికందని ప్రభుడవె కన్నా!

పల్లవికందని ప్రభుడవె కన్నా! పెయ్యేటి  రంగారావు     పల్లవికందని   ప్రభుడవె   కన్నా ! ఎటుల నిన్ను కొలిచెదనన్నా?  || 1. నీ సొగసులన...

Read more »

భైరవ కోన (జానపద నవల 3 వ భాగం) - భావరాజు పద్మిని భైరవ కోన (జానపద నవల 3 వ భాగం) - భావరాజు పద్మిని

(జరిగిన కధ : సదానందమహర్షి గురుకులంలో శిక్షణ పూర్తి చేస్తాడు భైరవపురం రాకుమారుడు విజయుడు. గుహ్యమైన గుహలోని భైరవ –భైరవి దేవతల అనుగ్రహం పొందమని...

Read more »

 శివం (శివుడు చెప్పిన కధ) - ఫణి రాజ కార్తీక్ శివం (శివుడు చెప్పిన కధ) - ఫణి రాజ కార్తీక్

నన్ను అందరూ అడుగుతూ వుంటారు "ప్రభూ మీరెందుకు విష్ణు దేవునివలె అవతారములు ధరించరు ?" అని, నేను అందరికీ ఆయనొకటీ, నేనోకటా ..? ఇద్దరం ఒ...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top