మా గోదావరి మా గోదావరి

  మా గోదావరి (కవిత) మణి వడ్లమాని ఎక్కడో పడమటి కొండలలో పుట్టి చిన్నపాయగా మొదలై పాపి కొండలు మధ్యనుంచి ఉరుకులు పరు...

Read more »

ఫేసు బుక్కు దండకం ఫేసు బుక్కు దండకం

ఫేసు బుక్కు  దండకం      చెరుకు రామమోహనరావు   ఓ! ఫేసు బుక్కా రుచుల్ గూర్చు ఓ!పప్పుచెక్కా  భళా నాదు లక్కా  సదా వీడిపోనట్టి చిక్కా...

Read more »

 భావము – భాష భావము – భాష

భావము – భాష - శ్రీనివాస్ యనమండ్ర భాష పరిశీలించెదరు భావముతో సమానముగ సుసాహితీప్రియుల్ భాష భావమునకు వన్నెచిన్నెలిచ్చును పలువిధమ...

Read more »

ఈ నెల ప్రత్యేక పరిచయం... “చిత్రకారుడు హంపి “ ఈ నెల ప్రత్యేక పరిచయం... “చిత్రకారుడు హంపి “

ఈ నెల ప్రత్యేక పరిచయం... “చిత్రకారుడు హంపి “ ఎన్ని కుంచెలు విశ్వమనే కాన్వాస్ మీద వేవేల వర్ణ చిత్రాలు ఆవిష్కరించినా, ముచ్చటైన మన ‘తెలుగు...

Read more »

 కొత్త వర్ణాలు - ఆర్.వి. ప్రభు  కొత్త వర్ణాలు - ఆర్.వి. ప్రభు

చిత్రకారుడు :ఆర్.వి. ప్రభు    తెలుగమ్మాయి  పల్లెపడుచు      

Read more »

కన్నాజి రావు జూనియర్ - బొమ్మలు కన్నాజి రావు జూనియర్ - బొమ్మలు

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు       హరిదాసు

Read more »

 ముగ్గులు : కురుగంటి గీత ముగ్గులు : కురుగంటి గీత

రధం ముగ్గు      రంగవల్లి

Read more »

తెలుగింటి వాగ్గేయకారులు తెలుగింటి వాగ్గేయకారులు

తెలుగింటి వాగ్గేయకారులు     భావరాజు పద్మిని   దైవత్వ అనుభూతిని అతి సులభంగా కలుగజేసే దివ్యమైన వరం సంగీతం. మాటరాని పసిపాపడైనా, పశు...

Read more »

చిత్రం : అష్ట గణపతి చిత్రం : అష్ట గణపతి

చిత్రం : అష్ట గణపతి              చిత్రకారిణి : మల్యాల పద్మజ( భావరాజు ఇంటి ఆడపడుచు )

Read more »

 వ్యక్తిత్వ వికాసం : సంతోషానికి 90/10 సిధ్ధాంతం వ్యక్తిత్వ వికాసం : సంతోషానికి 90/10 సిధ్ధాంతం

వ్యక్తిత్వ వికాసం : సంతోషానికి 90/10 సిధ్ధాంతం  - బి.వి.  సత్యనాగేష్    మన జీవితంలో అనేక సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి.   ఈ సంఘటన...

Read more »

కార్టూన్లు : బి.వి.సత్యమూర్తి  కార్టూన్లు : బి.వి.సత్యమూర్తి

Read more »

 గోదావరి కధలు (ఎసరూ - అత్తిసరూ ) గోదావరి కధలు (ఎసరూ - అత్తిసరూ )

ఎసరూ - అత్తిసరూ      బి.వి.ఎస్. రామారావు 'జీవితాన్ని సాహిత్యంగా రాయడం పచ్చిపాలలోంచి వెన్న తియ్యడం లాంటిది. ఒక మంచి కధ రాయడాని...

Read more »

 సీతాపహరణం : బి.వి. రమణారావు కధలు సీతాపహరణం : బి.వి. రమణారావు కధలు

సీతాపహరణం  బి.వి. రమణారావు కధలు  సీత రైల్వేస్టేషన్‍కి ఆ రాత్రి వెళ్ళాలనుకోవడానికి తగినంత కారణం లేకపోలేదు. ఏడాదయింది భర్త రాజార...

Read more »

 మాటే మకరందం - డా|| బి.వి. పట్టాభిరాం మాటే మకరందం - డా|| బి.వి. పట్టాభిరాం

మాటే మకరందం  -  డా|| బి.వి. పట్టాభిరాం  బోయకులంలో జన్మించిన రత్నాకరుడు అడవిలో పక్షుల్ని,జంతువుల్ని వేటాడుతూ కుటుంబాన్ని పోషి...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top